ÇERTIFIKIMET E UJIT LAJTHIZA

Uji “Lajthiza” eshte i kontrolluar ne menyre te vazhdueshme nga Organet shterore te Higjenes dhe te Agjensise dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, eshte i certifikuar nga kontrolli i cilesise (i detyrueshem) HACCP si dhe i certifikuar dhe kontrolluar nga (SGS) Instituti prestigjoz “Fresenius”, Munchen, Gjermani (duke iu permbajtur standarteve Europiane te ruajtjes se burimit te ujit, ruajtjen e flores, te zones, perzgjedhjen e teknologjise si dhe mbushjen e ujit ne menyre higjenike duke ruajtur standartet e ketij uji per konsum ne tregun e brendshem dhe export ne tregun Europian). Uji “Lajthiza” tashme i ka prekur keto tregje.Uji “Lajthiza” eshte i kontrolluar ne menyre te vazhdueshme nga Organet shterore te Higjenes dhe te Agjensise dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, eshte i certifikuar nga kontrolli i cilesise (i detyrueshem) HACCP si dhe i certifikuar dhe kontrolluar nga (SGS) Instituti prestigjoz “Fresenius”, Munchen, Gjermani (duke iu permbajtur standarteve Europiane te ruajtjes se burimit te ujit, ruajtjen e flores, te zones, perzgjedhjen e teknologjise si dhe mbushjen e ujit ne menyre higjenike duke ruajtur standartet e ketij uji per konsum ne tregun e brendshem dhe export ne tregun Europian). Uji “Lajthiza” tashme i ka prekur keto tregje.