Contact

Adresa:
Uji Lajthiza, SH5, Pukë, Shqipëri

LAJTHIZA NË RRJETET SOCIALE

Distributori Kosovë

Adresa:
Rruga: “Tahir Zajmi” Nr.130, Prishtinë, Kosovë.