19 Lt

5 Lt

2.5 Lt

1.5 Lt

0.5 Lt Sport

0.5 Lt

Uji Lajthiza 5 Lt – Gjatë ambalazhimit në fabrikë

1 Lt & 0.33 Lt

Uji Lajthiza 19 Lt – Gjatë ambalazhimit në fabrikë

This post is also available in: Albanian