Ku ta Blini?

Falë një menaxhimi perfekt të logjistikës, Lajthiza mbulon në masën 100% të territorit të Shqipërisë. Uji Lajthiza gjëndet në çdo pike shitje marketi, supermarket apo hipermarketi që ndodhet në territorin e Shqipërisë.

Tashmë Lajthiza eksportohet në vende të ndryshme të botës duke bërë diferencim me anë te cilësisë dhe vlerave që uji Lajthiza mbart.