Formatet e Lajthizës

PET: 0.5L, 1.5L, 2L, 2.5L, 5L

Produktet e PET, kanë standardin më të lartë, duke ndjekur të gjithë rregullat e prodhimit në përputhje me standardet e EU.

Materiali që përdoret është 100 % virgin dhe i çertifikuar për përdorim ushqimor.

Formati i qelqit vjen në dy formate, 750ml dhe 250 ml

1. Shishe të rikthyeshme qelq të cilat ambalazhohen në arka plastike
2. Shishe të parikthyeshme të cilat janë 1 përdorimëshe të ambalazhuara në kuti kartoni.

Formati i 19L vjen në cilësinë më të lartë të materialit të polikarbonatit (i rikthyeshëm), me një proçes pastrimi me 8 cikle. I mbushur pa kontakt, nga një teknologji elektronike sipas të gjitha standardeve Europiane. Formati 19L i polikarbonatit është i çertifikuar për ruajtjen e çdo vetie të ujit (për asnjë likuid tjetër).

Lajthiza 0.5L

Lajthiza 0.5L

Lajthiza 1.5L

Lajthiza 1.5L

Lajthiza 2L

Lajthiza 2L

Lajthiza 2.5L

Lajthiza 2.5L

Lajthiza 5L

Lajthiza 5L

Lajthiza 19L

Lajthiza 19L

Formati i 19L vjen ne cilesin me te larte te materialit te polikarbonatit (i rikthyeshem), me nje proces pastrimi me 8 cikle. I mbushur pa kontakt, nga nje teknologji elektronike sipas te gjitha standarteve europiane. Formati 19L i polikarbonatit eshte i certifikuar vetem per ruajtjen e cdo vetie te ujit (per asnje liquid tjeter)

Lajthiza Qelq 0.25L

Lajthiza Qelq 0.25L

Formati i qelqit vjen ne dy formate, 750ml dhe 250 ml

Shishe te rikthyeshme qelq te cilat ambalazhohen ne arka plastike

Shishe te parikthyeshme te cilat jan 1 perdorimshe te ambalazhuara ne kuti kartoni.

Lajthiza Qelq 0.75L

Lajthiza Qelq 0.75L

Formati i qelqit vjen ne dy formate, 750ml dhe 250 ml

Shishe te rikthyeshme qelq te cilat ambalazhohen ne arka plastike

Shishe te parikthyeshme te cilat jan 1 perdorimshe te ambalazhuara ne kuti kartoni.