Formatet e Lajthizës®

Ujë Pa-gaz në PET: 0.5L, 1.5L, 2L, 2.5L, 5L

Produktet e PET, kanë standardin më të lartë të mbushjes dhe paketimit, duke ndjekur të gjithë rregullat e prodhimit në përputhje me standardet e EU.

Materiali që përdoret është 100 % virgin dhe i çertifikuar për përdorim ushqimor.

Shishe Qelqi për  Ujë Pa-gaz dhe Me-gaz: 250 ml, 330 ml, 500 ml dhe 750 ml.

1. Shishe të rikthyeshme qelqi që ambalazhohen në arka plastike.
2. Shishe të parikthyeshme  ose me një përdorim të ambalazhuara në kuti kartoni.

Formati i 19 L (5 Gallons) mbushet në bidona 19 lit me anën e teknologjisë mbushëse më të avancuar botërore, të prodhuar në 2021, me një kapacitet prej 2 000 bidona 19 lit në orë.

Proçesi nga mbrapa

Lajthiza® 0.5L

Lajthiza® 0.5L

Lajthiza® 1.5L

Lajthiza® 1.5L

Lajthiza® 2L

Lajthiza® 2L

Lajthiza® 2.5L

Lajthiza® 2.5L

Lajthiza® 5L

Lajthiza® 5L

Lajthiza® 19L

Lajthiza® 19L

Formati i 19 L vjen në cilësinë më të lartë të materialit të polikarbonatit (i rikthyeshëm), me një proçes pastrimi me 8 cikle.

I mbushur pa kontakt, nga një teknologji elektronike sipas të gjitha standarteve europiane.

Formati 19 L i polikarbonatit është i çertifikuar vetëm për ruajtjen e çdo vetie të ujit (për asnjë likuid tjetër)

Ujë + Dispencer

Ujë + Dispencer

Lajthiza® Qelq me gaz 0.33L

Lajthiza® Qelq me gaz 0.33L

Lajthiza® Qelq natyral 0.33L

Lajthiza® Qelq natyral 0.33L

Formati i qelqit vjen në dy formate, 750ml dhe 250 ml

Shishe të rikthyeshme qelq të cilat ambalazhohen në arka plastike

Shishe të parikthyeshme të cilat janë 1 përdorimshe të ambalazhuara në kuti kartoni.

Lajthiza® Qelq me gaz 0.5L

Lajthiza® Qelq me gaz 0.5L

Lajthiza® Qelq natyral
0.5L

Lajthiza® Qelq natyral
0.5L

Lajthiza® Qelq me gaz 0.75L

Lajthiza® Qelq me gaz 0.75L

Lajthiza®Qelq natyral 0.75L

Lajthiza®Qelq natyral 0.75L

Lajthiza® Tetrapak Baby Water

Lajthiza® Tetrapak Baby Water

Lajthiza® Tetrapak 0.7L

Lajthiza® Tetrapak 0.7L

Lajthiza® Tetrapak 1L

Lajthiza® Tetrapak 1L