PRODUKTET LAJTHIZA

“LAJTHIZA INVEST” SH.A. po zhvillon më tej gamën e tregëtimit të produkteve të ujit sipas Direktivave të Bashkimit Europian për mbrojtjen e konsumatorit dhe sigurinë e standartit të produkteve të ujit. Uji Natyral Lajthiza buron nga mali Roshit në Lajthizë te Pukës.I vetmi burim në lartësinë 1600m. I filtruar në mënyrë natyrale,nga shkëmbinjtë.

19 LT

5 LT

2.5 LT

1.5 LT

0.5 LT SPORT

0.5 LT

Uji Lajthiza 5 Lt – Gjatë ambalazhimit në fabrikë

0.75 LT & 0.25 LT

Uji Lajthiza 19 Lt – Gjatë ambalazhimit në fabrikë