I vetmi që rekomandohet për fëmijë.

Uji lajthiza është mineralisht I lehtë dhe bakteriologjikisht i pastër.

Produkte që i përshtaten çdo formati: Biznes, familje, individ.

2,5 Lt

1,5 Lt

0,5 Lt Sport

0,5 Lt

  • Uji i preferuar në restorantet prestigjioze

    Nuk është rastësi që Uji Lajthiza ndodhet ne menunë e secilit prej restoranteve më prestigjioz të Shqipërisë.

    Shiko Produktet

Uji Lajthiza është çertifikuar për cilësinë e tij

Uji Lajthiza I filtruar në mënyrë natyrale nga shkëmbinjtë magmatikë.

This post is also available in: English