I VETMI QË
REKOMANDOHET PËR
FËMIJË.

Uji lajthiza është mineralisht I lehtë dhe bakteriologjikisht i pastër.

PRODUKTE QË I PËRSHTATEN ÇDO FORMATI: BIZNES, FAMILJE, INDIVID.

2,5 LT

1,5 LT

0,5 LT SPORT

0,5 LT

UJI I PREFERUAR NË
RESTORANTET
PRESTIGJIOZE

Nuk është rastësi që Uji Lajthiza ndodhet ne menunë e secilit prej restoranteve më prestigjioz të Shqipërisë

UJI LAJTHIZA ËSHTË ÇERTIFIKUAR PËR CILËSINË E TIJ

UJI LAJTHIZA I FILTRUAR NË MËNYRË NATYRALE NGA SHKËMBINJTË MAGMATIKË.

Albanian